Νόμος 4237/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005 προστίθεται η φράση:

 

{... και η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία.}

 

2. Στο άρθρο 14Β του νόμου 3429/2005 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Ειδικότερα, για την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, προκειμένου για τη λύση, συγχώνευση ή διάσπασή τους με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή για την απόσπαση από αυτές περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών μονάδων ως κλάδων ή τμημάτων και εισφοράς τους σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή και μεταφοράς και ανάθεσης της ασκούμενης δραστηριότητας ή του επιδιωκόμενου σκοπού σε άλλο νομικό πρόσωπο, θα απαιτείται και απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και της πλειοψηφίας του άρθρου 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.