Νόμος 4237/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Ενότητας 1 του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 15/2013 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 168/Α/2013), όπως τροποποιείται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η Ενότητα 1 του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, ως προς τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο κάθε επί μέρους Φάσης ή Σταδίου υλοποίησής της, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επί μέρους Φάσεων ή Σταδίων και τη δυνατότητα συγχώνευσης ή διάσπασης αυτών, υπό τον όρο του αμετάβλητου της βασικής κατεύθυνσης του Σχεδίου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία και να προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι του συμψηφισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 152 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.