Νόμος 4257/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ρύθμιση δανείων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την 01-01-2014, καθώς και κατά την 01-01-2015 από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, τα οποία εξυπηρετούνται με παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των οικείων δήμων οι οποίοι είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους δύναται να εξοφληθούν χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, εντός του 2014 για οφειλές έτους 2013 και εντός του 2015 για οφειλές έτους 2014, κατά το μέγιστο σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις κατά έτος, αρχής γενομένης από 01-01-2014, για τις οφειλές του 2013 και από 01-01-2015 για τις οφειλές του 2014 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.