Νόμος 4257/14 - Άρθρο 66

Άρθρο 66


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της από 12-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12-12-2012 (ΦΕΚ 240/Α/2012) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης του νόμου 1069/1980 και του νόμου [Ν] 890/1979, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 και 266 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 194 του νόμου 3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών οποιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.