Νόμος 4257/14 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 100 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/2013) επέρχονται, με ισχύ από τη δημοσίευσή του, οι εξής μεταβολές:

 

α) στην παράγραφο 2 μετά τη φράση οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου προστίθεται η φράση , η οποία μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα,.

 

β) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{6. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11-09-2013 μέχρι την κατά την παράγραφο 1 παράταση των συμβάσεων ή τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος, καταβάλλονται νομίμως κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται εδάφιο 18, με ισχύ από 01-07-2013, ως εξής:

 

{Η σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.