Νόμος 4257/14 - Άρθρο 73

Άρθρο 73


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1069/1980 προστίθεται εδάφιο θ' ως εξής:

 

{θ. Αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση αρχαιολογικών μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών. Επίσης, αποφασίζει με την ίδια ως άνω πλειοψηφία περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων, που θα διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς. Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τους σκοπούς αυτούς, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% των ετήσιων καθαρών τακτικών εσόδων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.