Νόμος 4257/14 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 68 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012, προστίθεται στοιχείο ι)ε' ως ακολούθως:

 

{ι)ε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Α', Β', Γ' ή Δ' του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.}

 

2. Το άρθρο 68 παράγραφος 6 περίπτωση δ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονομαστικούς καταλόγους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ι)ε'.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.