Νόμος 4257/14 - Άρθρο 77

Άρθρο 77


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4071/2012, όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 του ανωτέρου νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-12-2015. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2014.

 

2. Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) αναστέλλεται μέχρι 31-12-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.