Νόμος 4277/14 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και θυγατρικών της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και τις θυγατρικές της, ο λόγος 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) για τα έτη 2011 έως και 2016, υπολογίζεται κατά Εταιρεία ξεχωριστά και όχι στο σύνολο των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τις προσλήψεις από Προκηρύξεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου 3833/2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.