Νόμος 4304/14 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 μετά τις λέξεις σχετικών διατάξεων του νόμου 3801/2009 προστίθεται η φράση τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με τη φράση έως 30-10-2014.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 51 του νόμου 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30-11-2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.