Νόμος 4304/14 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30-09-2014, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής, τα ποσοστά απαλλαγής από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία δεν ρυθμίζεται στο παρόν άρθρο.

 

2. Τα προβλεπόμενα, στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ποσοστά απαλλαγής τελούν απαραιτήτους σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον αριθμό των δόσεων. Στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται υποχρεωτικά απαλλαγή κατά 100% από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

3. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 40 ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40 €.

 

4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης το αργότερο έως τις 14-11-2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον Γενικό Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.

 

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.