Νόμος 4304/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν κατακυρωθεί από τη Δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία ως ανάδοχοι των πράξεων Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων του ΕΠΑΝΑΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εκκρεμεί η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, παρατείνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραμμα προσωπικού, από τη λήξη τους μέχρι τη συμβασιοποίηση με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κατ' εξαίρεση του άρθρου 17 του νόμου 3870/2010, όπως ισχύει.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ποσό για την καταβολή της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως τη συμβασιοποίηση με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.