Νόμος 4315/14 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4296/2014 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισμός παρέχει.}

 

2. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4296/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ε)ε' ως εξής:

 

{ε)ε) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, εφ' όσον το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών άρδευσης που ο Οργανισμός παρέχει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.