Νόμος 4316/14 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) η φράση 20 ημερών αντικαθίσταται από τη φράση 30 ημερών.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 η φράση Εντός 60 ημερών αντικαθίσταται από τη φράση Εντός 90 ημερών.

 

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόμου δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής τους.

 

4. Στην παράγραφο 47 του άρθρου 72 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) η φράση τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος αντικαθίσταται από τη φράση ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την 01-04-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.