Νόμος 4316/14 - Άρθρο 93

Άρθρο 93: Προσθήκη στις διατάξεις του νόμου 4308/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά οι αποφάσεις κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012), κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012), κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1032/2013 (ΦΕΚ 548/Β/2012), κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1206/2013 (ΦΕΚ 2237/Β/2012) και κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1263/2013 (ΦΕΚ 3265/Β/2013), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι αποφάσεις υπουργού οικονομικών 1093619/748/0015/ΠΟΛ/1212/1995 (ΦΕΚ 719/Β/1995), 1128269/1226/0015/ΠΟΛ/1292/1995 (ΦΕΚ 982/Β/1995), κοινή υπουργική απόφαση 1071467/536/0015/ΠΟΛ/1101/2006 (ΦΕΚ 1283/Β/2006), κοινή υπουργική απόφαση 1008269/52/0015/ΠΟΛ/1009/2008 (ΦΕΚ 176/Β/2008) και κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ/1193/2010 (ΦΕΚ 2174/Β/2010), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 01-01-2015.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.