Νόμος 4320/15 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος Υπουργός Επικρατείας:

 

α. Καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης.

 

β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

 

Ειδικά για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΜΕΕ/ΥΠΕΘΑ), τον επιχειρησιακό έλεγχο αυτής ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος εποπτεύει τη δράση της και ορίζει το Διευθυντή της. Ο Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας., δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενημερώνει τον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έναρξη και το αποτέλεσμα των διενεργούμενων από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχων και συντονίζει τη δράση αυτής με τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο συντονισμένων προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή / και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων κρατών για ζητήματα συνεργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

2. Ειδικά σε περιπτώσεις καταπολέμησης της διαφθοράς, ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με τις εντολές του, κατά την παράγραφο 1, Υπουργού Επικρατείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.