Νόμος 4320/15 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/1991 (ΦΕΚ 121/Α/1991) Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Μία από τις ανωτέρω θέσεις είναι θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα με βαθμό 2ο της κατηγορίας των Ειδικών Θέσεων και αποδοχές Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου. Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων διατηρείται έως την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει και καταργείται αυτοδικαίως με την αποχώρησή του.}

 

2. Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 351/1991 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α

 

Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον Γενικό Γραμματέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

 

Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί εξουσία υπογραφής στον Ειδικό Γραμματέα για θέματα των ανωτέρω υπηρεσιών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.