Νόμος 4331/15 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία των άρθρων 1 και 15 του νόμου 4321/2015, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 15-07-2015.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 8 του νόμου 4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση γ', η οποία έχει ως εξής:

 

{γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.