Νόμος 4331/15

Ν4331/2015: Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4331/2015: Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 69/Α/2015), 02-07-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Μέτρα ανακούφισης για τα και απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

 

Άρθρο 1: Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 2: Ρύθμιση θεμάτων Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άρθρο 3: Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας

Άρθρο 4: Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ)

Άρθρο 5: Θέματα Ιατρών του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Άρθρο 6: Εκπροσώπηση Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 7: Κατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων

Άρθρο 8: Αντικατάσταση του όρου τυφλότητα με τον ειδικότερο όρο αναπηρία όρασης στην κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ29Α/Φ.32/ΓΠ/10806/529/2013

Άρθρο 9: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Άρθρο 10: Τροποποίηση του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1902/1990

Άρθρο 11: Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων περί συνοδείας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Άρθρο 13: Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα αντιμετώπισης εισφοροδιαφυγής

 

Άρθρο 14: Ειδικά κλιμάκια ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 15: Παράταση ανώτατου ορίου παραμονής υπαλλήλων

Άρθρο 16: Θέματα Διεύθυνσης της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 17: Αναλογική εφαρμογή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 18: Δικαιώματα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μετά την υπαγωγή οφειλετών σε ρύθμιση και συμμόρφωση

Άρθρο 19: Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Άρθρο 20: Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Γ: Νομοθετικές ρυθμίσεις επιμέρους ασφαλιστικών ζητημάτων

 

Άρθρο 21: Ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου αθλητικών ομοσπονδιών

Άρθρο 22: Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών

Άρθρο 23: Προθεσμία για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης όσων επαναπροσλήφθηκαν με το νόμο 2190/1994

Άρθρο 24: Θέματα ασφάλισης του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς

Άρθρο 25: Ασφάλιση όσων συμμετέχουν σε προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Άρθρο 26: Αναγνώριση χρόνου θητείας αντιρρησιών συνείδησης ασφαλισμένων σε φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 27: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 1264/1982

Άρθρο 28: Παράταση προθεσμιών του νόμου 4281/2014

Άρθρο 29: Ασφάλιση πωλητών λαϊκού λαχείου

Άρθρο 30: Ασφάλιση στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων πολιτών τρίτων χωρών

Άρθρο 31: Χορήγηση και επαναχορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

Άρθρο 32: Κατάργηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 674/1979 (ΦΕΚ 196/Α/1979)

Άρθρο 33: Κατάργηση της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ) του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 34: Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Άρθρο 35: Εναρμόνιση περιόδων αναπροσαρμογής εισφορών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Άρθρο 36: Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Άρθρο 37: Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Άρθρο 38: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Άρθρο 39: Διάταξη μείωσης ασφαλιστικών εισφορών Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Άρθρο 40: Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 41: Εργοδοτική εισφορά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπέρ τέως Ταμείου Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 42: Οικογενειακά επιδόματα Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 43: Φορολογική ενημερότητα διοικούντων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 44: Ασφαλιστική ενημερότητα διοικούντων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 45: Ασφαλιστική ενημερότητα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Άρθρο 46: Ασφάλιση απασχολουμένων σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Κολέγια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015)

Άρθρο 50: Προστασία Ναυτικής Εργασίας

Άρθρο 51: Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 52: Διαγωνισμός Κατάταξης 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Άρθρο 53: Συμπλήρωση διατάξεων περί Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) και Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιγαίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ)

Άρθρο 54: Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 55: Κατεπείγουσες Ανάγκες Προμήθειας Καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πλοηγικών Σταθμών

Άρθρο 56: Συντήρηση Πτητικών Μέσων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 45 του νόμου 4314/2014

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Εξασφάλιση αξιώσεων εργαζομένων κατά κυρίου ναυαγίου

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-07-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.