Νόμος 4331/15 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7, παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1482/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο 2 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Ο ναυτικός, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε οριστικά από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 913/1978 και ανήκε σε πλήρωμα πλοίου υπό ελληνική σημαία ή ασφαλιστικά συμβεβλημένου με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, ή η οικογένειά του σε περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου από εργατικό ατύχημα, θεμελιώνει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ), χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου στην ασφάλιση του Κλάδου αυτού. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο λόγω ναυτικού εργατικού ατυχήματος περιλαμβανόμενων και των συντάξεων χηρείας, ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίστηκε από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης. Οι σχετικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών.}

 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφιση του παρόντος νόμου.

 

3. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1482/1984, όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του παρόντος, αναριθμείται σε άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.