Νόμος 4337/15 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως ισχύει, η φράση θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015 αντικαθίσταται με τη φράση είτε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015, είτε έχει θεμελιώσει μέχρι 31-12-2014 αλλά η συνταξιοδότησή του αρχίζει από 01-09-2015.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3863/2010, η φράση που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και εφεξής αντικαθίσταται με τη φράση που είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 01-01-2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31-12-2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 01-09-2015.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3863/2010 η φράση που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-09-2015 αντικαθίσταται με τη φράση που είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 01-01-2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31-12-2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 01-09-2015.

 

4. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31-12-2010 και είτε θεμελιώνουν δικαίωμα από 01-01-2015 και εφεξής, είτε έχουν θεμελιώσει μέχρι 31-12-2014 αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 01-09-2015 δικαιούνται:}

 

5. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{Μετά την 01-09-2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.