Νόμος 4337/15 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013), παρατείνεται έως την 31-12-2017.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν από 01-01-2018. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, κατά την εκάστοτε είσπραξη του δημοσίου εσόδου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες τόκοι και το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.