Νόμος 4342/15 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ζητήματα Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), που τροποποιεί τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 265/1979 (ΦΕΚ 74/1979), όπως ισχύουν, συναφείς ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 3 χρόνια και αποτελείται από:

 

i. έναν οικονομολόγο και δύο εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό,

iii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό,

iv. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Κέντρο, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου,

v. έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται η αμοιβή για τον Πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πέραν της προβλεπόμενης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.