Νόμος 4342/15 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV: Ενεργειακό περιεχόμενο των επιλεγμένων καυσίμων για τελική χρήση - Πίνακας μετατροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

 

Ενεργειακό προϊόν

KJ (καθαρή θερμογόνος δύναμη)

koe (καθαρή θερμογόνος δύναμη)

kWh (καθαρή θερμογόνος δύναμη)

1 kg οπτάνθρακας

28500

0,676

7,917 ,

1 kg λιθάνθρακας

17200-30700

0,411-0,733

4,778-8,528

1 kg μπρικέτες λιγνίτης

20000

0,478

5,556

1 kg μαύρος λιγνίτης

10500-21000

0,251-0,502

2,917-5,833

1 kg λιγνίτης

5600-10500

0,134-0,251

1,556-2,917

1 kg ασφαλτούχος σχιστόλιθος

8000-9000

0,191-0,215

2,222-2,500

1 kg τύρφη

7800-13800

0,186-0,330

2,167-3,833

1 kg μπριγκέτες τύρφης

16000-16800

0,382-0,401

4,444 - 4.667

1 kg μαζούτ 1500 (υψηλού θείου)

40000

0,955

11,111

1 kg ντίζελ

42300

1,01

11,75

1 kg; βενζίνη

44000

1,051

12,222

1 kg παραφίνη

40000

0,955

11,111

1 kg υγραέριο

46000

1,099

12,778

1 kg φυσικό αέριο 1

47200

1,126

13,1

1 kg υγροποιημένο φυσικό αέριο

45190

1,079

12,553

1 kg ξύλο (25 % υγρασία)

13800

0,33

3,833

1 kg συσφαιρώματα / μπρικέτες ξύλου

16800

0,401

4,667

1 kg απόβλητα

7400-10700

0,177-0,256

2,056-2,972

1 MJ προκύπτουσα θερμότητα

1000

0,024

0,278

1 kWh ηλεκτρική ενέργεια

3600

0,086

1 2

1 93% μεθάνιο

2 Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh μπορεί να εφαρμόζεται ο προκαθορισμένος συντελεστής 2,5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.