Νόμος 4346/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση του νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 145Α του νόμου [Ν] 4261/2014 μετά τις λέξεις για ομόλογα προστίθενται οι λέξεις ή για υβριδικούς τίτλους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.