Νόμος 4351/15 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

α) Το άρθρο 103 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969).

 

β) Οι παράγραφοι 2 και 2)α του άρθρου 60 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958).

 

δ) Το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

ε) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 και η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010).

 

στ) Η υπ' αριθμόν 3287/127664/2012 (ΦΕΚ 3468/Β/2012) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.