Νόμος 4351/15 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003) είναι ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων θεωρούνται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τους απολυτήριους τίτλους απόλυσης των μαθητών που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/2006) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γενικός Μέσος Όρος της Γ' τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται 1 φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.