Νόμος 4361/16

Ν4361/2016: Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4361/2016: Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 10/Α/2016), 01-02-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος πρώτο: Μεταθέσεις οπλιτών

 

Άρθρο 1: Γενικά

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

Άρθρο 4: Δήλωση τόπου προτίμησης

Άρθρο 5: Επιτροπή εξέτασης κατ' εξαίρεση τοποθετήσεων - μεταθέσεων

Άρθρο 6: Αναστολή κριτηρίων - εξαιρέσεις

Άρθρο 7: Ειδικές διατάξεις

 

Μέρος δεύτερο: Μέριμνα προσωπικού

 

Άρθρο 8: Αναγνώριση χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως υπηρεσίας υπαίθρου

Άρθρο 9: Αναγνώριση χρόνου δικηγορικής άσκησης

Άρθρο 10: Μοριοδότηση οπλιτών θητείας

Άρθρο 11: Επίδομα εξομάλυνσης

Άρθρο 12: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

Άρθρο 13: Άδειες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς

Άρθρο 20: Γραφείο στήριξης οπλιτών

 

Μέρος Τρίτο: Εκπαίδευση

 

Άρθρο 21: Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 22: Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

Άρθρο 23: Επιλαχόντες Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών

Άρθρο 24: Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών

Άρθρο 25: Βαθμολογία σχολών και σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 26: Εκπαίδευση μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 27: Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

Άρθρο 28: Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31: Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 36: Δυνατότητα φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-01-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.