Νόμος 4369/16 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ του Μέρους Β' του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής των στρατιωτικών στελεχών, που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό έως 31-08-2016, καταβάλλονται στο ύφος και με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.