Νόμος 4369/16

Ν4369/2016: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4369/2016: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 33/Α/2016), 27-02-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

 

Άρθρο 1: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 2: Εγγραφή στο Μητρώο

Άρθρο 3: Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο - Τήρηση Μητρώου

Άρθρο 4: Υπηρεσιακή κατάσταση μελών Μητρώου

Άρθρο 5: Διαγραφή από το Μητρώο

Άρθρο 6: Θέσεις φορέων κεντρικής διοίκησης που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου

Άρθρο 7: Διαδικασία επιλογής Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων, Τομεακών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Άρθρο 8: Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου Διαδικασία επιλογής

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

Άρθρο 10: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων

Άρθρο 11: Υπηρεσιακή κατάσταση επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

Άρθρο 12: Υποστήριξη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις - Τελικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Σύστημα αξιολόγησης - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή

 

Άρθρο 14: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 15: Αξιολογητές

Άρθρο 16: Έκθεση αξιολόγησης

Άρθρο 17: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

Άρθρο 18: Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 19: Συμβουλευτική Συνέντευξη

Άρθρο 20: Ενστάσεις

Άρθρο 21: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Άρθρο 22: Στοχοθεσία

Άρθρο 23: Ολομέλειες Διεύθυνσης και Τμήματος

Άρθρο 24: Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης

Άρθρο 24Α

 

Μέρος Γ: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων - Σύστημα προαγωγών

 

Άρθρο 25: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

Άρθρο 26: Βαθμολογική ένταξη - Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 27: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 28: Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Δ: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων

 

Άρθρο 29: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31: Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις

 

Μέρος Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Παράταση χρηματοδότησης Ξενώνων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-02-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.