Νόμος 4378/16 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παράταση προθεσμιών του νόμου 4270/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνονται για το τρέχον οικονομικό έτος και κατά 1 μήνα οι προθεσμίες για:

 

α) την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων (άρθρα 79, παράγραφος 3, περίπτωση ι', όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 31 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015) και 104 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014)),

 

β) την απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 4270/2014) και

 

γ) τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 161 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4270/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.