Νόμος 4389/16 - Άρθρο 215

Άρθρο 215: Κύρωση της από 14-12-2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14-12-2015 μεταξύ:

 

α) του Ελληνικού Δημοσίου,

 

β) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου,

 

γ) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και

 

δ) των μετόχων της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας, ήτοι:

 

(α) της γερμανικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE και

(β) της κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία SLENTEL LIMITED,

 

η οποία προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.