Νόμος 4389/16 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Τροποποίηση του νόμου 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001) και του από 29-12-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 384/Α/1923)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εξαιρετικά για τους οινοπνευματοποιούς Β' κατηγορίας, η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η ημερήσια παραγωγική τους ικανότητα σε καθαρή αιθυλική αλκοόλη είναι τουλάχιστον 10.000 λίτρα άνυδρα.}

 

2. H παράγραφος 5 του άρθρου 9 του από [N] 29-12-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων (ΦΕΚ 384/Α/1923), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Για τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου, από τις αρμόδιες Αρχές (Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους) ως και την κατάσχεση, δήμευση και απόδοση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 14 και 13, αντιστοίχως, του νόμου [Ν] 2969/2001, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ΦΕΚ 265/Α/2001).

 

β. Από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) εξαιρείται ο τομέας του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, στους οποίους εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόμων περί φορολογίας του ζύθου, του νόμου [Ν] 2960/2001 και του νόμου [Ν] 2969/2001.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.