Νόμος 4412/16 - Άρθρο b - Άρθρο 17

Παράρτημα XVII: Υπηρεσίες αναφερόμενες στο άρθρο 378 της Οδηγίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κωδικός CPV

Περιγραφή

 

75200000-8, 75231200-6- 75231240-8- 79611000-0- 79622000-0 (Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών)

79624000-4 (Υπηρεσίες προμήθειας νοσηλευτικού προσωπικού) και

79625000-1 (Υπηρεσίες προμήθειας ιατρικού προσωπικού)

από 85000000-9 έως 85323000-9- 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 και 98500000-8 (Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό βοηθητικό προσωπικό)

και 98513000-2 έως 98514000-9 (Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εργατικού δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού προσωπικού γραφείων για οικιακές εργασίες, Προσωρινό προσωπικό για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες οικιακής βοήθειας και Οικιακές υπηρεσίες)

 

Υγεία, κοινωνικές και συναφείς υπηρεσίες

 

85321000-5 και 85322000-2, 75000000-6 (Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, από 79995000-5 έως 79995200-7- από 80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έως 80660000-8- από 92000000-1 έως 92700000-8 79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων), 79951000-5 (Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων), 799520002 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων), 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), 79953000-9 (Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ), 79954000-6 (Υπηρεσίες οργάνωσης πάρτι), 79955000-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης επιδείξεων μόδας), 79956000-0 (Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων)

 

Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

 

75300000-9

 

Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8,75340000-1

 

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

 

98000000-3, 98120000-0- 98132000-7- 98133110-8 και 98130000-3

 

Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πολιτικές οργανώσεις, οι οργανώσεις νέων και οι λοιπές υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων

 

98131000-0

 

Θρησκευτικές υπηρεσίες

 

55100000-1 έως 55410000-7 55521000-8 έως 55521200-0, 55521000-8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ' οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200-0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων) 55510000-8 (Υπηρεσίες καντίνας), 55511000-5 (Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας), 55512000-2 (Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας), 55523100-3 (Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων), 55520000- 1(Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά), 55522000-5 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα φαγητά), 55523000-2 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα), 55524000-9 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα)

 

Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων

 

79100000-5 έως 79140000-7' 75231100-5

 

Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν αποκλείονται βάσει του άρθρου 21 στοιχείο γ)

 

75100000-7 έως 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8 έως 75131000-3 Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες 75200000-8 έως 75231000-4 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 75231210-9 έως 75231230-5, 75240000-0 έως 75252000-7, 794300000-7, 981131009

 

Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει της περίπτωσης η) του άρθρου 240

 

79700000-1 έως 79721000-4 (Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας, Υπηρεσίες ασφάλειας, Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες φύλαξης, Υπηρεσίες επιτήρησης, Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήματος, Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας) 79722000-1(Υπηρεσίες γραφολογίας), 79723000-8 (Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων)

 

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας

 

98900000-2 (Παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς και φορείς εκτός επικράτειας) και 98910000-5 (Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και φορείς)

 

Διεθνείς υπηρεσίες

 

64000000-6 (Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών), 64100000-7 (Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων), 64110000-0 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες), 64111000-7 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά), 64112000-4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές), 64113000-1 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα), 64114000-8 (Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό), 64115000-5 (Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων), 64116000-2 (Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ), 64122000-7 (Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης)

 

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

 

50116510-9 (Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών), 71550000-8 (Υπηρεσίες σιδηρουργού)

 

Διάφορες υπηρεσίες

 

(1) Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία εάν παρέχονται ως μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να οργανώνουν την παροχή υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών είτε ως υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος είτε ως μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.