Νόμος 4412/16 - Άρθρο b - Άρθρο 20

Παράρτημα XX: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις διαγωνισμών μελετών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 323)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου του αναθέτοντος φορέα και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

 

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα.

 

3. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης (κωδικοί CPV).

 

4. Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων.

 

5. Αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων.

 

6. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.

 

7. Ενδεχομένως, απονεμηθέν βραβείο/απονεμηθέντα βραβεία.

 

8. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

9. Αναφορά των στοιχείων της προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών.

 

10. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

11. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.