Νόμος 4415/16 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα, περιοχή Ζούμπερι (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης), στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία τους, τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

2. Οι δαπάνες λειτουργίας και οι τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες λειτουργίας των καταλυμάτων βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 19 -110.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων σε σύλλογο ή ομοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και των οικογενειών τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων. Η διοίκηση των καταλυμάτων ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από 3 μέλη του συλλόγου ή της ομοσπονδίας και 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.