Νόμος 4415/16 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Ρύθμιση για την υλοποίηση των διαδικασιών μετεγγραφής φοιτητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, δικαιώματος σίτισης και της διαδικασίας της παρακράτησης των οφειλόμενων στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) προστίθεται περίπτωση ι)δ', η οποία έχει ως εξής:

 

{ι)δ) Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.