Νόμος 4429/16 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) μετά τη λέξη ανωτέρω και πριν από τη λέξη κατηγορίας προστίθεται η λέξη πρώτης και προστίθενται λέξεις ως εξής: και 10% της ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας.

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) οι λέξεις της ανωτέρω παραγράφου και ο αριθμός επτά 7 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8.}

 

3. Στο άρθρο 77 του νόμου [Ν] 4386/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εξετάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.