Νόμος 4429/16

Ν4429/2016: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4429/2016: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 199/Α/2016), 21-10-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Περιουσία - Πόροι του Ιδρύματος

Άρθρο 4: Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 5: Προκηρύξεις και αξιολόγηση προτάσεων

Άρθρο 6: Όργανα του Ιδρύματος

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8: Επιστημονικό Συμβούλιο

Άρθρο 9: Διευθυντής

Άρθρο 10: Προσωπικό

Άρθρο 11: Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο

Άρθρο 12: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 13: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις ερευνητικών φορέων

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-10-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.