Νόμος 4447/16 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Αναδρομική ισχύς από 01-01-2016 των αποφάσεων περί αποζημιώσεως της εργασίας καθ' υπέρβαση του ωραρίου για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του δέκατου εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν μέχρι 31-12-2016, ισχύουν αναδρομικά από 01-01-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.