Νόμος 4452/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2740/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Κάλυψη δαπανών

 

1. Η δαπάνη για τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ με έντυπα μέσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

2. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ χρηματοδοτούνται αποκλειστικά μέσω των εξετάστρων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

 

Τα έσοδα από τα εξέταστρα για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν δημόσια έσοδα, εισπράττονται σε διακριτό Κ.Α. Εσόδου και εγγράφονται αντίστοιχες με τα εισπραττόμενα έσοδα πιστώσεις σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Τα ανωτέρω έσοδα καλύπτουν πλήρως ιδίως τις ακόλουθες δαπάνες:

 

α) την πλήρωση των δεξαμενών δοκιμασιών και τη συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής,

β) την αμοιβή του προσωπικού που συμμετέχει στη διενέργεια των εξετάσεων με οποιοδήποτε τρόπο,

γ) την αμοιβή των αξιολογητών-βαθμολογητών και

δ) κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.