Νόμος 4452/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας που έχει συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρατείνεται για 1 έτος ύστερα από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σύμφωνα με το άρθρο 22 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 3785/2009, οπότε αρχίζει η εφαρμογή του άρθρου 2 του νόμου 3149/2003 για τη συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

 

2. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρατείνεται για 1 έτος ύστερα από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατά τα ανωτέρω.

 

3. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Έως την έκδοση του Οργανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται σε αυτόν, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

5. Έως την έκδοση του Οργανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας η κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.

 

6. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και για μεταβατικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου.

 

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ο χρόνος ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.