Νόμος 4479/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999 όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με τα αθλητικά σωματεία του πρώτου εδαφίου εξομοιώνεται το μη κερδοσκοπικό κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛΕΛΛΑΣ, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL. Με ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση του σωματείου, τίθενται οι κανόνες για όλα τα θέματα που αφορούν τους αθλητές, την οργάνωση και τη διεξαγωγή των καλλιεργούμενων από το σωματείο αθλημάτων και κλάδων άθλησης, την τέλεση αγώνων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι κανονισμοί αυτοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που να προσιδιάζει στις ειδικές δεξιότητες των αθλητών. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 και η παράγραφος 3 του άρθρου 135.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.