Νόμος 4479/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 248 του νόμου 3852/2010 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{Αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετών μελών με κώλυμα εκλογής σε Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΥΣ) των Περιφερειών

 

Σε περιπτώσεις όπου στη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειών στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών, είχαν συμμετοχή Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ως υποψήφιοι και βρέθηκαν σε εκλόγιμη θέση, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η θέση αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Με την πράξη ορισμού μελών των ανωτέρω συμβουλίων διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη έκπτωση του εκλεγέντος Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης από την ιδιότητα του μέλους. Πράξεις ορισμού μελών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων ή Υπηρεσιακών Συμβουλίων που τυχόν έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κατά τα ανωτέρω θεωρούνται νόμιμες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.