Νόμος 4479/65 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την λειτουργία των εργοστασίων, εργαστηρίων, και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, απαιτείται άδεια λειτουργίας εκδιδομένη αποκλειστικώς υπό του Υπουργού Βιομηχανίας συμφώνως προς τις κείμενες περί χορηγήσεως των αδειών τούτων ουσιαστικές διατάξεις, καταργούμενης πάσης ετέρας αδείας λειτουργίας προβλεπομένης εξ άλλης διατάξεως και εκδιδομένης παρ' ετέρας Αρχής.

 
2. Η στο προηγούμενο άρθρο 1 άδεια λειτουργίας εκδίδεται μετά την διαπίστωση, κατόπιν επιτόπιου εξετάσεως, υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας ή της παρ' αυτής εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας ή παρά των Ορκωτών Μηχανικών, ιδρυομένου τυχόν τοιούτου θεσμού, ότι η εγκατάστασις, επέκτασις διαρρύθμισις και ανακαίνισις έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την άδεια που χορηγήθηκε για αυτό.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.