Νόμος 4479/65 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθιερώνεται ανά τριετία, η άσκηση υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου των εργοστασίων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας τούτων, συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις, κανονισμούς και όρους ασφαλείας.

 
2. Ο εν τη προηγουμένη παραγράφω του αυτού άρθρου, προβλεπόμενος ανά τριετία περιοδικός τεχνικός έλεγχος, ενεργείται υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας ή υπό των Ορκωτών Μηχανικών ιδρυομένου τυχόν τοιούτου θεσμού.

 
3. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, δύναται ο χρόνος του καθιερωμένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου να αυξάνεται κατά κλάδους ή κατηγορίες βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων ή να περιορίζεται ανά διετία.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.