Νόμος 4479/65 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του υπ' αριθμού 3214/1955 νόμου εξακολουθούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

 
2. Εις τους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, δι' αποφάσεως των Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας πρόστιμο από 10.000 μέχρι 300.000 δραχμές ανεξαρτήτως πάσης άλλης κυρώσεως προβλεπομένης υπό ετέρων διατάξεων, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων κείμενες διατάξεις. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβάλλεται ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.