Νόμος 4484/17 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας, για τη διαχείριση θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά το χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης.

 

Οι Ομάδες του προηγούμενου εδαφίου στελεχώνονται από υπαλλήλους της αρμόδιας για την παρακολούθηση των θεμάτων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή/και από ιδιώτες. Η αμοιβή των μελών των Ομάδων αυτών καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 από τον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό λογαριασμό No 2341034478 Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρμοδιότητας τέως Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 2/55555/0025/2002 (ΦΕΚ 1347/Β/2002) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιούμενη ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.