Νόμος 4487/17 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3548/2007 προστίθεται υποπερίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης που προβλέπει για τις εφημερίδες ο παρών νόμος.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

 

Α. σε βάρος της εφημερίδας:

 

πρόστιμο από 3.000 μέχρι 5.000 € και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για 2 μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος,

 

Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού:

 

πρόστιμο από 3.000 € μέχρι 5.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται,

 

Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου:

 

πρόστιμο από 3.000 € μέχρι 5.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.