Νόμος 4487/17

Ν4487/2017: Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του νόμου 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4487/2017: Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του νόμου 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 116/Α/2017), 09-08-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Συμμετοχή στο Σύστημα

Άρθρο 4: Συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών

Άρθρο 5: Λειτουργία Συστήματος

Άρθρο 6: Υλοποίηση Συστήματος

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις διαχειριστή Συστήματος

Άρθρο 8: Φορολόγηση συναλλαγών

Άρθρο 9: Ρυθμιστής Συστήματος και αρμοδιότητες αυτού

Άρθρο 10: Κυρώσεις

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Αναστολή ισχύος διατάξεων

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση του νόμου 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις

 

Άρθρο 18

Άρθρο 18Α: Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου

 

Κεφάλαιο Δ: Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

 

Άρθρο 19: Σκοπός

Άρθρο 20: Ορισμοί

Άρθρο 21: Εφαρμοστέο Δίκαιο

Άρθρο 22: Γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης

Άρθρο 23: Γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς

Άρθρο 24: Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 25: Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Άρθρο 26: Επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 27: Είδος ενίσχυσης

Άρθρο 28: Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

Άρθρο 29: Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 30: Διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων

Άρθρο 31: Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης

Άρθρο 32: Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής

Άρθρο 33: Καταβολή ενισχύσεων

Άρθρο 34: Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων

Άρθρο 35: Κυρώσεις

Άρθρο 36: Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

Άρθρο 37: Όρια κοινοποίησης παρακολούθηση - δημοσιότητα

Άρθρο 38: Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 41: Τροποποίηση του νόμου 2932/2001

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3709/2008

Άρθρο 43: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 44: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 811/1971 (ΦΕΚ 9/Α/1971)

Άρθρο 45: Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3783/2009

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4053/2012

Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4463/2017

Άρθρο 50: Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011)

Άρθρο 52: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014)

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Εκκαθάριση δαπανών του κτηρίου Κεράνη

Άρθρο 55: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις Ιερών Μονών Αγίου Όρους

Άρθρο 58: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-08-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.